4th February 2018

ShotsPoints

ShotsPoints
Rugby

VShrewsbury

Church Gresley

VBromsgrove

Nomads

VKingsthorpe

Daventry

VWelford


3rd December 2017

ShotsPoints

ShotsPoints
   Daventry    

V     Kingsthorpe  

Bromsgrove

VShrewsbury

Welford

VChurch Gresley


18th February 2018

ShotsPoints

ShotsPoints
   Kingsthorpe                     
V        Bromsgrove                                       
Welford

VRugby


MIDLAND REGION

final dates

Midland RegionPlayedWonDrawnLostShots ForShots AgainstShots DiffPoints
Kingsthorpe1100102574516
Bromsgrove1100103614216
Welford110092712115
Church Gresley110084632115
Rugby11009083711
Rugby B10018390-75
Shrewsbury2002134176-422
Daventry
100161103-420
Solihull
100157102-450
Nomads

8th October 2017

ShotsPoints

ShotsPoints
Bromsgrove10316V      Daventry      610
Solihull570VKingsthorpe10216
Shrewsbury711VWelford9215


7th January 2018

ShotsPoints

ShotsPoints
Shrewsbury

V      Solihull       

Rugby B

VDaventry

Rugby

VNomads


5th November 2017

ShotsPoints

ShotsPoints
Solihull .             
                 V          Daventry                                    


19th November 2017

ShotsPoints

ShotsPoints
Shrewsbury

V     Daventry      

Bromsgrove

VSolihull

Church Gresley

VNomads

Kingsthorpe

VRugby B


21st January 2018

ShotsPoints

ShotsPoints
   Nomads   

V  Shrewsbury  

Rugby B

VBromsgrove

Welford

VKingsthorpe

Daventry

VRugby


10th December 2017

ShotsPoints

ShotsPoints
   Solihull    

V      Rugby B     

Rugby

VChurch Gresley

Nomads

VBromsgrove


14th January 2018

ShotsPoints

ShotsPoints
Church Gresley             
V         Daventry                                 
Rugby B

VShrewsbury

Solihull

VRugby17th December 2017

ShotsPoints

ShotsPoints
Kingsthorpe

V Shrewsbury 

Bromsgrove

VWelford

Solihull

VNomads


1st October 2017

ShotsPoints

ShotsPoints
Rugby B835VRugby9011


28th January 2018

ShotsPoints

ShotsPoints
    Welford   

VRugby B

Solihull

VChurch Gresley

Rugby

VKingsthorpe


11th February 2018

ShotsPoints

ShotsPoints
Rugby

VBromsgrove

Church Gresley

VKingsthorpe

Nomads

VRugby B

Welford

VSolihull


26th November 2017

ShotsPoints

ShotsPoints
Nomads          
                 V          Daventry                                    Wessex    Bowls    League

22nd October 2017

ShotsPoints

ShotsPoints
 Shrewsbury 

VChurch Gresley


12th November 2017

ShotsPoints

ShotsPoints
Church Gresley
                 V          Rugby B                                      
Welford

VNomads