21st January 2018

ShotsPoints

ShotsPoints
 Torbay                                      V            Plymouth                                              
 Torquay Utd 
 V    Exonia   
   


18th February 2018

ShotsPoints

ShotsPoints
  Plymouth                                V Torquay Utd                                 


11th February 2018

ShotsPoints

ShotsPoints
Torquay Utd                               V           Torbay                                        


19th November 2017

ShotsPoints

ShotsPoints
   Torbay            
V  Plymouth                             
Exonia

VTorquay Utd


WEST REGION

final dates

West RegionPlayedWonDrawnLostShots ForShots AgainstShots DiffPoints
Exonia1100109545515
Torbay100154109-551
PlymouthTorquay Utd
8th October 2017

ShotsPoints

ShotsPoints
  Torbay          54   1V     Exonia         109                   15  


7th January 2018

ShotsPoints

ShotsPoints
 Plymouth                                     V            Exonia                                            


4th February 2018

ShotsPoints

ShotsPoints
 Exonia                          V    Plymouth               
Torbay

VTorquay UtdWessex    Bowls    League

3rd December 2017

ShotsPoints

ShotsPoints
 Exonia 

V    Torbay     

Plymouth

VTorquay Utd